inne

inne praca

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

inne

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

inne

SZABLON PROJEKTU AKTU PRAWNEGO

OBWIESZCZENIE <Nazwa organu> z dnia <data wydania obwieszczenia> w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu <tytuł aktu normatywnego, bez podawania daty> Na podstawie <art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze – w przypadku gdy obwieszczenie wydaje Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo art. 16…

inne

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

inne

Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy/zmarłej osoby najbliższej/zmarłej osoby spokrewnionej

Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcyzmarłej osoby najbliższejzmarłej osoby spokrewnionej Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcyzmarłej osoby najbliższejzmarłej osoby spokrewnionej

inne

Kodeks etyczny SEO

Kodeks etyczny SEO Kodeks etyczny SEO

inne praca

Wzór wniosku osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

…………………………………………………..                                     ……………………., dnia …………..20.. r. [imię i nazwisko wnioskodawcy]   zam.………………………………………………….. [ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]   …………………………………………………… [kod pocztowy, miejscowość]   Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy/Filia w /adres/       Zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 2 ustawy…

inne

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

inne

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnej

………………………………………………….. [imię i nazwisko wnioskodawcy]                                    ………………………………, dnia …………20… r.   zam.…………………………………………….. [ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]   …………………………………………………… [kod pocztowy, miejscowość]     Agencja Nieruchomości Rolnych                                                         Oddział Terenowy/Filia w /adres/     Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie…

Skip to content
%d bloggers like this: