inne

inne

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH WZÓR

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII  W CELACH REKLAMOWYCH   … , dnia … Adresat:… Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie moich fotografii, jak również

inne

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI WZÓR

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI   … (miejscowość), dnia …. Adresat: …   Szanowni Państwo! Niniejszym informuję, że dnia … otrzymaliśmy

inne

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WZÓR

 ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE … (miejscowość), dnia …  Adresat: … (nazwa firmy) Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą o

Skip to content
%d bloggers like this: