inne

inne

Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

………………………………………………………   ……..……………………….., dnia ……….………………… roku (imię i nazwisko pokrzywdzonego)               (miejscowość)                                           (data) ………………………………………………………     ………………………………………………………     (dokładny adres do korespondencji)         Komenda Powiatowa/Miejska* Policji w …………………………………………………………….……..…*     Prokuratura Rejonowa w …………………………………………..……………………….…*  …

inne

Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)

Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym

inne

Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P) Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

inne

Umowa przez telefon

Umowa przez telefon Kiedy zawarcie umowy przez telefon jest ważne Każdy z nas znalazł się w sytuacji, gdy na nasz telefon zadzwonili przedstawiciele jakiejś firmy i zaproponowali kupno produktu lub usługi. W jakiej sytuacji umowa zawarta przez telefon jest ważna,…

inne

Wzór pozwu o zapłatę – zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej

Warszawa, dnia ……………..r. Sąd Okręgowy dla  m.st. Warszawy Wydział  … Cywilny[1] …… Warszawa[2] Powodowie:  1) Jan Kowalski Piękna 125 m. 13    00 – 100 Warszawa 2) Maria Kowalska Piękna 125 m. 13    00 – 100 Warszawa  małoletni reprezentowani…

inne

Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia

Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia   źródło: www.rzu.gov.pl

inne

Powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu

                                                                               …

inne

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

inne

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej ZUS-US-WSM-01

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej ZUS-US-WSM-01 Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej ZUS-US-WSM-01

inne

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Skip to content
%d bloggers like this: