wzory pism – prawo pracy, praca

wzory pism - prawo pracy, praca

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

  Zawiadomienie o kwalifikowanym wypadku przy pracy         …………………………………………………                                                          …………………………….. dnia ………………….. r.                     (oznaczenie pracodawcy)           1) Prokuratura Rejonowa w …………………………………………………………… 2) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w ……………………………………………………………….   Zawiadamiam, że…

wzory pism - prawo pracy, praca

Zarządzenie pracodawcy ws środków ochrony indywidualnej

ZARZĄDZENIE PRACODAWCY W SPRAWIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO     w sprawie stosowania w ……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                          (nazwa pracodawcy) środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego   1. Działając w porozumieniu z zakładową organizacją…

wzory pism - prawo pracy, praca

Skierowanie pracownika na badanie kontrolne

SKIEROWANIE PRACOWNIKA NA KONTROLNE BADANIA LEKARSKIE         …………………………………………………………….                                                …………………………  dnia  ………………. r. (oznaczenie pracodawcy i nr NIP)   ……………………………………………………………. (oznaczenie placówki służby zdrowia)       Kieruję Pana (Panią) …………………………………………………………………………………………. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………… Adres ……………………………………………………………………………………………………………… legitymującego się…

wzory pism - prawo pracy, praca

Skierowanie pracownika na badania wstępne

SKIEROWANIE PRACOWNIKA NA WSTĘPNE BADANIA LEKARSKIE   …………………………………………….. (oznaczenie pracodawcy i nr NIP)     ……………………… dnia  …………………….. r.   Do  ……………………………………………………… (oznaczenie placówki )       Kieruję Pana (Panią)  ………………………………………………………………………………………………….. Data urodzenia ……………………………………… Adres………………………………………………………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym…

wzory pism - prawo pracy, praca

Rejestr wypadków przy pracy

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY rok ……………………….. 1. Imię i nazwisko poszkodowanego pracownika …………………………………………………………………………………………. 2. Przebieg zatrudnienia u pracodawcy ……………………………………………………………………………………………………… 3. Miejsce i data wypadku ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Informacja o skutkach wypadku dla poszkodowanego………………………………………………………………………………. 5. Data sporządzenia protokołu powypadkowego ……………………………………………………………………………………….. 6. Przyczyna…

wzory pism - prawo pracy, praca

Protokół przesłuchania świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym

Protokół przesłuchania świadka*) poszkodowanego*) w postępowaniu powypadkowym     ………………………………………                                                                                    …………………………………………. (oznaczenie pracodawcy)                                                                                                  (miejscowość i data)       Zespół powypadkowy w składzie: 1. Przewodniczący ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Członek ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Członek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   powołany przez: ……………………………………………………………………………………… do zbadania…

wzory pism - prawo pracy, praca

Oświadczenie pracownika

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI ZAKŁADOWYMI I O PRZESZKOLENIU W ZAKRESIE BHP I PPOŻ.     …………………………………………………                                                             ……………………………………………… (oznaczenie pracownika)                                                                                   (miejscowość i data)     Niniejszym potwierdzam, że przed rozpoczęciem pracy w …………………………………………………………………………. na stanowisku ………………………………………………………………………………………….. zostałem…

wzory pism - prawo pracy, praca

Karta oceny narażenia zawodowego

KARTA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ     Postępowanie przeprowadzone w dniu . . . . . . . . . . . .  r. w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej:   1.     Imię…

wzory pism - prawo pracy, praca

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą

INFORMACJA PRACODAWCY O RYZYKU ZAWODOWYM ZWIĄZANYM Z WYKONYWANĄ PRACĄ     Informuję, że w ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa pracodawcy) przy wykonywaniu pracy w ………………………………………………………………………………………………………………………. (dział, stanowisko pracy)   występuje ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …

wzory pism - prawo pracy, praca

Statystyczna karta wypadku GUS

  Statystyczna karta wypadku GUS Statystyczna karta wypadku GUS

Skip to content
%d bloggers like this: