wzory pism – prawo pracy, praca

wzory pism - prawo pracy, praca

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO WZÓR

……………………………………. (miejscowość, data) …………………………………… (imię i nazwisko) ………………………………………….. (stanowisko) ………………………………………….. (jednostka organizacyjna) ……………………………………………… ……………………………………………… (nazwa i adres pracodawcy) Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze ………………… tygodni (zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy) w…

Skip to content
%d bloggers like this: