darmowe wzory pism

ZUS

Wniosek o emeryturę

Wniosek o emeryturę Wniosek o emeryturę

ZUS

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

inne

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

edukacja

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Miejscowość, dnia ……………………..     Imiona i nazwisko rodziców Adres: ………………………….. eMail: …………………………… tel.: ………………………………   Do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr …. Adres: …………………………. Tel. ………………………………     Jako rodzice zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły o zezwolenie…

inne

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

inne

Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich

………………………………………. miejscowość, data …………………………………………. pieczęć stowarzyszenia                                                                          REKOMENDACJA wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych   W wyniku weryfikacji wniosku i załączonych dowodów w sprawie przyznania uprawnień przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów…

inne

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

inne

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

…………………………..                                                    data  …………..………………. imię i nazwisko   …………………………..   ………………………….. adres zamieszkania     tłumacz przysięgły języka ……………………   Nr TP ……………………   (prosimy wypełnić drukowanymi literami)                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wydział Tłumaczy Przysięgłych                                                                                 Departament Zawodów Prawniczych…

inne praca

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

inne

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Skip to content
%d bloggers like this: