darmowe wzory pism

wzory wniosków - wnioski

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

inne

Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy/zmarłej osoby najbliższej/zmarłej osoby spokrewnionej

Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcyzmarłej osoby najbliższejzmarłej osoby spokrewnionej Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcyzmarłej osoby najbliższejzmarłej osoby spokrewnionej

rolnictwo

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

rolnictwo

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych

………………………………………………. …………………………………………… (nazwa i adres wnioskodawcy) Regon……………………………………….. NIP……………………………………………………. (wnioskodawca )   …………………….                                                                                                           …………………………………….. (znak sprawy)                                                  …

inne

Kodeks etyczny SEO

Kodeks etyczny SEO Kodeks etyczny SEO

geodezja

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Zgłoszenie prac geodezyjnych Zgłoszenie prac geodezyjnych

edukacja

Wzór zobowiązania do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

miejscowość, dnia 30.05.2010 r. Imię i nazwisko adres kod miejscowość tel.:   DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR … IM. ……………………………………………. adres kod miejscowość        Zobowiązanie      Jako rodzice imię i nazwisko ur. data r. zobowiązujemy się do przystępowania w każdym…

edukacja

Kodeks Etyki Nauczycielskiej

Kodeks Etyki Nauczycielskiej   Preambuła   Kodeks Etyki Nauczycielskiej jest wezwaniem do wszystkich nauczycieli, aby w życiu                  i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem. Z powołaniem nauczyciela wiąże się nierozerwalnie rola wychowawcy. Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i…

rolnictwo

Wzór wniosku zbywcy nieruchomości rolnej

………………………………………………….. [imię i nazwisko wnioskodawcy]                                    ………………………………, dnia …………20… r.   zam.…………………………………………….. [ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]   …………………………………………………… [kod pocztowy, miejscowość]     Agencja Nieruchomości Rolnych                                                         Oddział Terenowy/Filia w /adres/     Zgodnie z art. 2a ust. 4…

Skip to content
%d bloggers like this: