Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

   

…………….., dnia……………….

Adresat:………………………….

 Szanowny Panie!

Niniejszym informuję, że otrzymaliśmy

Pańskie pismo zaadresowane do ……………… (imię i nazwisko pracownika). Z przykrością muszę Pana poinformować, że ………………………….(imię i nazwisko) jest na zwolnieniu chorobowym i nie wróci do pracy przed …………………………….. (data). Pańskie pismo zostanie mu przekazane po jego powrocie do pracy.  Z poważaniem                                    ………………………………….(podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Porozumienie zmieniające umowę o pracę

        Porozumienie zmieniające umowę o pracę .......................................................   (miejscowość, data) zawarte dnia...........................................

Zamknij