Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism - prawo pracy, praca

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW WZÓR

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW

 

 ………………………., dnia ………………..

  …………………………………….. (imię i nazwisko pracownika)   ………………………………………. (adres)    

Szanowny Panie!

Z pewnością orientuje się Pan w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do redukcji niektórych etatów. Z przykrością muszę poinformować, że

należy do nich również Pańskie miejsce pracy. Mamy nadzieje, że sytuacja w firmie poprawi się na tyle, że w przyszłości będziemy mogli pomyśleć o ponownym zatrudnieniu Pana, być może na innym stanowisku. Dopóki to się nie stanie, niniejszym wypowiadamy Panu umowę o pracę z zachowaniem ustawowego ……………………. terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień ……. Życzymy Panu wiele szczęścia w poszukiwaniu nowego miejsca pracy i dziękujemy za dotychczasowe nienaganne wypełnianie Pańskich obowiązków w naszej firmie.  Z poważaniem  ……………………………………… (podpis)    Podstawa prawna: art…….. Od niniejszego pisma przysługuje Panu prawo odwołania się do Sądu Pracy……. w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Aneks do umowy o pracę

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ       Niniejszy aneks zawarto  dnia .............................. w ....................................................

Zamknij