Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

……………………………, dnia………………………….

 Urząd Miejski Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul…………………………………………………. …………………………………………………….  

 

 LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   1. Zgłaszający likwidację:

 ………………………………………………………………………………………………                                                             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Likwidacja nastąpiła z dniem: …………………………………………………………………………………………    ………………………………………………..                           …………………………………………………..      ( podpis przyjmującego )                                               ( podpis zgłaszającego )    Do wiadomości: Urząd Skarbowy, ZUS ……………………………………………………………………………., W.U.S. …………………………………………………………………………, a/a  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY WZÓR

  UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY     .........................., dnia.................   Adresat:......................................    Szanowny Panie!...

Zamknij