Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory umów

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

  

……………………, dnia…………………….

   Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo udzielone przez …………………………………….. w formie

aktu notarialnego w Biurze Notarialnym w ……………………………….., na podstawie którego ……………………………………. reprezentował interesy upoważniającego w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa. ……………………………………….. (podpis)  Uwaga: Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony.  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne, wzory umów
Umowa o zwolnienie z długu

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU   zawarta dnia .............................. w .............................................................................. pomiędzy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym...

Zamknij