Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

  Ja, niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………………udzielam pełnomocnictwa

ogólnego: Panu (i) …………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałemu w ……………………………………………………………………………………………………………..legitymującego się dowodem osobistym seria …………..nr ………………………………………………………… wydanym przez…………………………………………………………………do prowadzenia mojego przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w…………………………………………………………………………………………………………………. Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.  

………………………………………..

podpis

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
UMOWA AGENCYJNA WZÓR

UMOWA AGENCYJNA    zawarta  dnia....................................... w ..................................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... zam. w .......................................................................................................................................... zwanym  dalej Zleceniodawcą,...

Zamknij