Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory umów

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY WZÓR

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

  

…, dnia …

 

Adresat: …

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia … prosimy o

zmianę następujących punktów umowy:( propozycje zmian) 1. … 2. … 3. … Brak odpowiedzi do dnia …  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.   Z wyrazami szacunku …………………………………..       (podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Umowa komisu

UMOWA KOMISU Zawarta dnia ................................... w ........................................................................pomiędzy: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwany w dalszej części umowy Komisantem...

Zamknij