Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

inne

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

dnia……………………. pomiędzy Wynajmującym ……………………. i Najemcą …………………………..,  z powodu zalegania z zapłatą czynszu za  2 pełne okresy płatności, na zasadzie art. 687 kodeksu cywilnego wyznaczamy Państwu dodatkowy miesięczny termin do uregulowania zaległości.

Po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiążemy umowę najmu bez wypowiedzenia.

  

………………………………………..

Wynajmujący

KOMENTARZE

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne
Uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielenia działki w użytkowanie

Pieczęć ROD                                                                                          Wzór UCHWAŁA Nr ......./........ Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. .............................. w ....................................... z...

Zamknij