Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁACENIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MAŁŻONKA WZÓR

  ……………………….     Wnioskodawca: ………. zam. ……………   Uczestnik: ……………… zam. ……………………

 

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 

Wnoszę o: nakazanie Sądowi Rejonowemu w …………., aby przypadające od tego Sądu

…………… wynagrodzenie za pracę wraz z zasiłkami: rodzinnymi i chorobowymi wypłacał do rąk męża ……………….

 Uzasadnienie

  Począwszy od …………….. roku jestem mężem Anny Nowak. Dowód: wyciąg aktu małżeństwa. Z tego małżeństwa mamy………. dzieci. Od pewnego czasu moja żona nie przynosi zarobionych pieniędzy, a do domu często przychodzi pijana. Dowód: kopie interwencji policji. Moja żona jest zatrudniona w …………………. na stanowisku ………….. i jej zarobki wynoszą …………. zł miesięcznie. …………………. podpis  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory wniosków - wnioski
Wniosek o wszczęcie postępowania do Komisji Rozwiązywania Alkoholowych

Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejscowość, Data Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu...

Zamknij