Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

………………. dnia ………………………. Do ………………………………….. w ……………………………………….. Wnioskodawca: ……………………………………………….. zam. ………………………………………..   

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej  w ……………………………………………………….. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr …………………….. o powierzchni ………………….. m2 oraz nr………………… opowierzchni ………………. m2.    ……………………………………………………………….                           Podpis    …………………………………………….. Załączniki: 1. mapa terenu objętego wnioskiem 2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu 3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory wniosków - wnioski
Wniosek o podjęcie interwencji Policji w związku z uzyskanym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie

Wniosek o podjęcie interwencji Policji w związku z uzyskanym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa z użyciem...

Zamknij