Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory umów

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

   Niniejszym informujemy, że

odstępujemy od umowy zawartej dnia…………………………, dotyczącej sprzedaży …………………………………. (opis towaru) firmie ………………………………….. (nazwa firmy) z powodów wymienionych poniżej. Odstąpienie od umowy następuje wskutek naruszenia przez firmę……………………… następujących warunków umowy: ………………………………… Z uwagi na poniesioną szkodę żądamy zapłaty odszkodowania w wysokości ……………………… zł.    Data:………………..                                                      Podpis:………………..

KOMENTARZE

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY WZÓR

  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY     zawarta dnia ..................................... w ...................................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... zwanym w...

Zamknij