Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

KONTRAKT IMPORTOWY WZÓR

KONTRAKT IMPORTOWY

  

zawarty dnia …………………………………….r. w ……………………………………………………. pomiędzy: SPRZEDAJĄCY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. KUPUJĄCY: ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

TOWAR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ILOŚĆ: ……………………………………………………………………………………………………………………….. CENA: ………………………………………………………………………………………………………………………… TERMIN ODBIORU: …………………………………………………………………………………………………………….. TRANSPORT: ……………………………………………………………………………………………………………….. PŁATNOŚĆ: ………………………………………………………………………………………………………………………… BANK SPRZEDAJĄCEGO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. BANK KUPUJĄCEGO ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ARBITRAŻ: Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego. …………………………………………….                                          …………………………………………………                   Sprzedający                                                                                 Kupujący

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Odmowa naprawy gwarancyjnej

        ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ     ..........................., dnia ................. Adresat:........................................    ...

Zamknij