Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Wrzesień 2011

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

……………………………, dnia………………………….  Urząd Miejski Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul…………………………………………………. …………………………………………………….      LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    1. Zgłaszający likwidację:

wzory pism - urząd skarbowy

WNIOSEK NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WZÓR

………………………, dnia ………………………..   Urząd Skarbowy w ……………………………………….. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca                           ……………………………………                          …………………………………….   Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy  

wzory pism - urząd skarbowy

ODPOWIEDŹ NA UPOMNIENIE WZÓR

 ……………… miejscowość i data  …………………… Ul. ……………… ……………………. NIP…………………..    Urząd Skarbowy Ul. ……………. …………………..     Odpowiedź na upomnienie

wzory pism - urząd skarbowy

PROŚBA O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU VAT WZÓR

 ……………. miejscowość i data  …………….. Ul. …………….. ………………. NIP: ……………………     Urząd Skarbowy Ul. ………………… …………………..    Prośba o odroczenie płatności podatku VAT    Zwracam się z uprzejmą prośbą o

wzory pism - urząd skarbowy

INFORMACJA O PROWADZENIU JEDNOLITEJ EWIDENCJI VAT I ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

………………. miejscowość, data   …………….. Ul. ……………. ………………….. Urząd Skarbowy Ul. …………….. …………………….      Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU SPRAWY WZÓR

…………….. miejscowość i data   Sąd Okręgowy  w …………… Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego…………………….    Powód: . Ul. …………… Wpis do ewidencji ……………  Pozwany:  ……………. Ul. …………….   Sgn. akt ……………………..   Wartość przedmiotu  zaskarżenia: ……………….. zł.  …

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁACENIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MAŁŻONKA WZÓR

  ……………………….     Wnioskodawca: ………. zam. ……………   Uczestnik: ……………… zam. ……………………   Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka   Wnoszę o: nakazanie Sądowi Rejonowemu w …………., aby przypadające od tego Sądu

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SPRZECIW POZWANEGO OD NAKAZU ZAPŁATY WZÓR

  Sąd Rejonowy w ………. Wydział Gospodarczy   Powód: . Ul. …………. Wpis do ewidencji ………………… …………………….   Pozwany: ………………… Ul. ……………. Wpis do ewidencji …………….. ……………………..    Sgn. akt ………………………    Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty    Wnoszę sprzeciw…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SKARGA DŁUŻNIKA NA OPIS I OSZACOWANIE WZÓR

Sąd Rejonowy w …………….. Wydział Cywilny   Wierzyciel: ……………….. ul. ……………..   Dłużnik: ………………. ul. …………………   Sgn. akt 000/00     Skarga dłużnika na opis i oszacowanie     Zgłaszam skargę na opis i oszacowanie mojej nieruchomości ………. dokonany w dniu…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA WZÓR

  Sąd Rejonowy  w ………………………………… Wydział Cywilny   Powód:………………………………………………………….            ……………………………………………………………            …………………………………………………………… Pozwany:………………………………………………………               …………………………………………………………               …………………………………………………………   Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł   Pozew o ochronę naruszonego posiadania   Wnoszę o: 1. Zakazanie pozwanemu ……………………. naruszania działki gruntu…

Skip to content
%d bloggers like this: