Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Październik 2011

wzory pism - prawo pracy, praca

KARA UPOMNIENIA, NAGANY, PIENIĘŻNA WZÓR

Kara upomnienia, nagany, pieniężna*    ……………………………………………………                                    ………………………………………….. (pracodawca oraz jego siedziba                                                                            (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania)   Znak sprawy …………………….                                                  Pan(i)                                                  …………………………………………………                                                  …………………………………………………                                                                                           (adres)     Na podstawie

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GARAŻU I ODDANIE GRUNTU

… (miejscowość), … r. Prezydent Miasta … Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. …     Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste   Działając w imieniu własnym, na zasadzie

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA     Ja, niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………………udzielam pełnomocnictwa

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PODATKOWE    …………………, dnia ……………. Adresat: …………………………………..  Szanowni Państwo!   Przesyłamy wypełniony formularz na zwrot nadpłaty podatku za rok …………………… oraz kopie dostarczonych nam dokumentów. Prosimy o

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA     …………….., dnia………………. Adresat:………………………….  Szanowny Panie! Niniejszym informuję, że otrzymaliśmy

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR WZÓR

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR    …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………………   Szanowni  Państwo! Niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w fakturach VAT

Skip to content
%d bloggers like this: