Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Styczeń 2012

wzory umów

UMOWA DEALERSKA WZÓR

UMOWA DEALERSKA zawarta dnia ……………………….. w ………………………………………………………………….. pomiędzy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………… a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Dealerem, § 1. Dealer zobowiązuje się do prowadzenia detalicznej sprzedaży na terenie Polski produktów oferowanych w…

wzory pism - prawo pracy, praca

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD     Umowa o pracę członka zarządu spółki   zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY WZÓR

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY      …………………., dnia …………..   Adresat: ……………………………    Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie oferty pracy w naszej firmie. Z przykrością musimy

wzory umów

UMOWA RENTY WZÓR

 UMOWA RENTY    zawarta dnia ……………………… w ……………… pomiędzy ……………………………………….. zam. w  ……………………………………… z wanym dalej  Biorącym Rentę, a ……………………………………….. zam. w …………………… zwanym dalej Dającym Rentę.   § 1 Dający Rentę  zobowiązuje się do wypłacania ………………….. zł  z góry do…

inne

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU     ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….   Szanowni Państwo!   W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SPRZECIW WIERZYCIELA DO PROJEKTU LISTY UZNANYCH WIERZYCIELI WZÓR

… (miejscowość) , … r.  Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy    Wierzyciel: … ul. …   Dłużnik: …. ul. …    Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli    Wnoszę sprzeciw w stosunku do listy uznanych wierzytelności przez syndyka masy…

wzory pism - prawo pracy, praca

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW WZÓR

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW    ………………………., dnia ………………..   …………………………………….. (imię i nazwisko pracownika)   ………………………………………. (adres)     Szanowny Panie! Z pewnością orientuje się Pan w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do…

wzory umów

UMOWA PRZEWOZU WZÓR

UMOWA PRZEWOZU  Zawarta dnia … w …  pomiędzy  …………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:………………………………………. zwanym dalej w treści umowy Wysyłającym a …………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:…  zwanym dalej w treści umowy Przewoźnikiem.   §1.  Przewoźnik zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………..   §2.  Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY WZÓR

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY      ……………, dnia………………….. Adresat:…………………………….    Szanowni Państwo! W zeszłym tygodniu wysłaliśmy Państwu ofertę, lecz

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

………………. dnia ………………………. Do ………………………………….. w ……………………………………….. Wnioskodawca: ……………………………………………….. zam. ………………………………………..    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U….

Skip to content
%d bloggers like this: