Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Wrzesień 2013

zakupy i usługi

Reklamacja dzieła – usunięcie wad

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta   Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres     Reklamacja   Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość…

zakupy i usługi

Reklamacja dzieła – wezwanie do poprawy wykonania dzieła

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta   Nazwa przedsiębiorcy i jego adres    Wezwanie do poprawy wykonania   Niniejszym, zawiadamiam, iż realizowana przez Państwa usługa (remontu mieszkania, stawiania ogrodzenia, układania kostki brukowej itp.) jest wykonywana wadliwie/sprzecznie z umową….

zakupy i usługi

Reklamacja dzieła – obniżenie ceny dzieła po reklamacji

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta   Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres     Żądanie obniżenia ceny   Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest…

wzory umów zakupy i usługi

Odstąpienie od umowy – opóźnienie w wykonaniu usługi

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta     Nazwa przedsiębiorcy i jego adres     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  W umowie o (remont mieszkania, postawienie ogrodzenia, ułożenia kostki brukowej itp.) zawartej dnia …. termin rozpoczęcia prac został…

wzory umów

Odstąpienie od umowy

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta   Nazwa przedsiębiorcy i jego adres     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy   Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (wpisać jaka) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość…

wzory umów zakupy i usługi

Odstąpienie od umowy po reklamacji

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta   Nazwa przedsiębiorcy i jego adres    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy   Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu ………

zakupy i usługi

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Miejscowość, data   Do: (wskazać właściwy sąd) Wnioskodawca: (Imię i nazwisko konsumenta) Przeciwnik (Nazwa przedsiębiorcy i jego adres) Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)   Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o wydanie towaru nowego Wnoszę o: zawezwanie do…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

Miejscowość, data   Do: (wskazać właściwy sąd) Wnioskodawca: (Imię i nazwisko konsumenta) Pozwany (Nazwa przedsiębiorcy i jego adres) Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę) Sygnatura akt: (Podać sygnaturę)   Wniosek o  sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem W…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pozew o uznanie klauzuli za niedozwoloną

Miejscowość, data   Do: Sąd Okręgowy w … XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów … adres Powód (Imię i nazwisko konsumenta) Pozwany (Nazwa przedsiębiorcy i jego adres) Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)   Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

WNIOSEK O ROZPOZNANIE SPRAWY PRZED STAŁYM POLUBOWNYM SĄDEM KONSUMENCKIM PRZY WOJEWODZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ W …   POWÓD: Imię i nazwisko/firma: ___________________________________________________________________________ Adres/siedziba: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Telefon ____________________________________ Fax. ____________________________ Występujący w imieniu: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________   POZWANY: Imię i nazwisko/firma: ___________________________________________________________________________…

Skip to content
%d bloggers like this: