Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Miesiąc: Luty 2014

inne

Prośba o zgodę na zastosowanie indywidualnego trybu odbywania zajęć (ITZ)

…., dnia ……………………….   .…………………………………………………….                                                                           ( imię i nazwisko )   ..……………………………….       ( numer albumu )   ..………………………………..       ( numer grupy )             Dziekan                                            …                                                       Zwracam…

inne

Prośba o zgodę na zastosowanie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPK)

…, dnia ……………………….   .…………………………………………………….                                                                             ( imię i nazwisko )   ..……………………………….       ( numer albumu )   ..………………………………..       ( numer grupy )                              …

inne

Prośba o zgodę na III termin egzaminu

…, dnia ……………………….   .…………………………………………………….                                                                             ( imię i nazwisko )   ..……………………………….       ( numer albumu )   ..………………………………..       ( numer grupy )             Dziekan                                            Wydziału ……………………….                                            …

inne

Uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielenia działki w użytkowanie

Pieczęć ROD                                                                                          Wzór UCHWAŁA Nr ……./…….. Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ………………………… w ………………………………… z dnia ……………………….   w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielenia działki w użytkowanie   Zarząd ROD im. ……………………………. w …………………………. działając…

inne

Wskazanie następcy działki

Wskazanie następcy   ………………………………………………….. imię i nazwisko członka PZD                                                            …………………………………………………… adres zamieszkania   Nr działki……………………   Polskie Związek Działkowców   Zarząd ROD ……………………………..   w……………………………………………..     Korzystając z uprawnień przysługujących mi na mocy § 14 pkt 11 statutu…

inne

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD   ………………………………………………….. imię i nazwisko członka PZD                                                          …………………………………………………… adres zamieszkania Nr działki……………………   Polskie Związek Działkowców…

inne

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki     ………………………………………………….. imię i nazwisko członka PZD                                                            …………………………………………………… adres zamieszkania   Nr działki……………………   Polskie Związek Działkowców   Zarząd ROD ……………………………..   w……………………………………………..     Zrzekam się członkostwa w PZD…

inne

Zamiana działki w różnych ROD

Zamiana działki w różnych ROD     ………………………………………………….. Imię/imiona* i nazwisko   …………………………………………………… adres zamieszkania   Nr działki……………………   Polskie Związek Działkowców   Zarząd ROD ……………………………..   w……………………………………………..     Zrzekam/Zrzekamy* się prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD im. ……………………………… …

inne

Zamiana działki w jednym ROD

Zamiana działki w jednym ROD     ………………………………………………….. Imię/imiona* i nazwisko                                                        …………………………………………………… adres zamieszkania   Nr działki……………………   Polskie Związek Działkowców   Zarząd ROD ……………………………..   w……………………………………………..       Niniejszym wnoszę/wnosimy* o dokonanie zamiany użytkowanej działki nr ………..

inne

Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

Wypis z rejestru członków PZD Wzór zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2006 Prezydium KR PZD z dnia 26 stycznia 2006 r.   Polski Związek Działkowców   Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców   Pan/ Pani …………………………………………………………………………..   oraz współmałżonek   Pan/…

Skip to content
%d bloggers like this: