Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Styczeń 2017

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY DO SĄDU

Dz. U. 2015 r., poz. 1257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów…

inne

SZABLON PROJEKTU AKTU PRAWNEGO

OBWIESZCZENIE <Nazwa organu> z dnia <data wydania obwieszczenia> w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu <tytuł aktu normatywnego, bez podawania daty> Na podstawie <art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze – w przypadku gdy obwieszczenie wydaje Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo art. 16…

KRUS ubezpieczenia wzory wniosków - wnioski

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

inne

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego

Skip to content
%d bloggers like this: