Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Październik 2017

edukacja

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego

      ………………………………………… (imię i nazwisko) …………………………………..                                                    ……………………….. (tytuł i stopień naukowy)                                                                                                                                          (data złożenia oświadczenia) ………………………………….. (adres zamieszkania)   OŚWIADCZENIE1     Oświadczam, że od………….…………………..jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie* (data)   w………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba uczelni)  …

inne

Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

ZARZĄDZENIE Nr … DYREKTORA ………………………………… z dnia ……………….   w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw w ……………………. oraz prowadzenia ich rejestru   Na podstawie § … Statutu……….. / Regulaminu organizacyjnego ………., zarządza się, co następuje:   1. 1.Zarządzenie określa tryb udzielania pełnomocnictw…

ZUS

Wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS Z-12

Pobierz wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS Z-12 Pobierz wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS Z-12

Skip to content
%d bloggers like this: