ANEKS DO UMOWY O PRACĘ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Niniejszy aneks zawarto  dnia … w … pomiędzy:

……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………..
a ……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracownikiem.

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem … zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w  dniu … .

§2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących …………………………………………………………………………….. będą obowiązywały następujące warunki: …………………………………………………………………………….. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.   ……………………………….                 ………………………….. podpis pracownika                        podpis pracodawcy  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply