Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Niniejszy aneks zawarto  dnia … w … pomiędzy:

……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………..
a ……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracownikiem.

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem … zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w  dniu … .

§2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących …………………………………………………………………………….. będą obowiązywały następujące warunki: …………………………………………………………………………….. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.   ……………………………….                 ………………………….. podpis pracownika                        podpis pracodawcy  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. WZÓR

UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. Zawarta dnia ............................................ w ............................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... zamieszkałym...

Zamknij