Aneks do umowy o pracę

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

 

 

 

Niniejszy aneks zawarto  dnia ………………………… w …………………………………………. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej pracownikiem.

 

§1

 

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ………………………………… zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu ……………………………………………..

 

§2

 

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ……………………………………………

będą obowiązywały następujące warunki:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

…………………………………….                                                  ………………………………………….

podpis pracownika                                                                 podpis pracodawcy

 

KOMENTARZE

One thought on “Aneks do umowy o pracę

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń US-7

Wniosek o wydanie zaświadczenia o

Zamknij