Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ANULOWANIE PEŁNOMOCNICTWA Z POWODU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANULOWANIE PEŁNOMOCNICTWA Z POWODU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

  

……………….., dnia……..

Adresat:……………………

Szanowny Panie!

Niniejszym informuję, że z dniem…………………………………… została rozwiązana umowa

o pracę z …………………………………… (imię i nazwisko byłego pracownika). W związku z tym anuluję wszelkie udzielone mu uprzednio pełnomocnictwa, a jego jakakolwiek forma współpracy na rzecz naszej firmy od tego dnia staje się bezpodstawna. Proszę o przekazanie niniejszej informacji wszystkim kierownikom oddziałów naszej firmy.  Z poważaniem  …………………………………………… (podpis)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY WZÓR

  PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY     ..............., dnia....................... Adresat:.................................    Szanowny Panie!   Uprzejmie prosimy,...

Zamknij