ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA DOSTAWY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA DOSTAWY

   

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!  

Dziękujemy za otrzymane pismo, w którym usprawiedliwiacie Państwo opóźnienie dostawy zamówionego przez nas towaru

 nr ………………………………. z dnia……………………. Niestety opóźnienie dostawy stawia nas w bardzo niezręcznej sytuacji i jest dla nas nie do przyjęcia. W związku z powyższym nie jesteśmy zainteresowani wyżej wymienioną dostawą i anulujemy powyższe zamówienia.  Z poważaniem,  …………………………………… (podpis)  

Leave a Reply