Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA REALIZACJI WZÓR

 

 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA REALIZACJI

  

………………, dnia…………..

 

Adresat:……………………

 

 Nawiązując do

naszego zamówienia z dnia …………………………………., którego kopię załączam, z powodu niedotrzymania terminu realizacji, anulujemy powyższe zamówienie, zastrzegając sobie wszelkie skutki prawne wynikające z nieterminowej realizacji umowy.

Z poważaniem

 ………………………………….

(podpis)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności

   WYJAŚNIENIE POWODU OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI        ..................., dnia..............   Adresat:.............................  Szanowni Państwo!  ...

Zamknij