ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA REALIZACJI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA REALIZACJI

  

………………, dnia…………..

 

Adresat:……………………

 

 Nawiązując do

naszego zamówienia z dnia …………………………………., którego kopię załączam, z powodu niedotrzymania terminu realizacji, anulujemy powyższe zamówienie, zastrzegając sobie wszelkie skutki prawne wynikające z nieterminowej realizacji umowy.

Z poważaniem

 ………………………………….

(podpis)

Leave a Reply