Argumentacja

Stosowanie przymusu wynika z niewiary w argumentację

Stefan Kisielewski

KOMENTARZE

Leave a Reply