Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WZÓR

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA   ………………………………

 

NUMER ARKUSZA SPISOWEGO:

       
 

SPIS NA DZIEŃ:

       

SPIS ROZPOCZĘTO DNIA …………… O GODZ. ………. SPIS ZAKOŃCZONO DNIA …………… O GODZ. ………

           
 

KOMISJA SPISOWA:

1 PRZEWODNICZĄCY    
    2 CZŁONEK    
    3 CZŁONEK    
           
LP. NR INWENTARZOWY NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO ILIŚĆ ZAREJESTR. DATA REJESTRACJI UŻYTKOWNIK / UWAGI
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
LP. NR INWENTARZOWY NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO ILIŚĆ ZAREJESTR. DATA REJESTRACJI UWAGI
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
LP. NR INWENTARZOWY NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO ILIŚĆ ZAREJESTR. DATA REJESTRACJI UWAGI
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

PODPISY KOMISJI SPISOWEJ:

1 PRZEWODNICZĄCY    
    2 CZŁONEK    
    3 CZŁONEK    
           

 

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub...

Zamknij