Autyzm – fakty i mity

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
1.

#AutyzmMit: Autyzm jest nowym zaburzeniem.
#AutyzmFakt: Autyzm został opisany po raz pierwszy przez Leo Kannera w 1943 roku. Jednak opisy dzieci z charakterystycznymi dla autyzmu objawami pojawiły się w literaturze już pod koniec XVIII wieku!

2.

#AutyzmMit: Autyzm dotyka tylko dzieci.
#AutyzmFakt: Aby zdiagnozować autyzm pierwsze objawy muszą się pojawić przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Z autyzmu się nie wyrasta! Dzieci z autyzmem stają się dorosłymi z autyzmem! Zdarza się jednak, że w wypadku bardzo subtelnych objawów autyzm diagnozowany jest dopiero u nastolatków, a nawet u osób dorosłych. 

3.

#AutyzmMit: Osoby z autyzmem wyglądają inaczej.
#AutyzmFakt: Wygląd osób z autyzmem nie różni się od wyglądu innych osób. Autyzm jest „ukrytą” niepełnosprawnością. Nie zawsze jesteśmy w stanie od razu powiedzieć, że ktoś na nią cierpi.

4.

#AutyzmMit: Pierwsze niepokojące objawy pojawiają się u dzieci pomiędzy 2 a 3 rokiem życia.
#AutyzmFakt: Badania wskazują, że rodzice dzieci z autyzmem dostrzegali pierwsze niepokojące objawy jeszcze przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia, a czasem nawet w wieku 6 miesięcy!

5.

#AutyzmMit: „To jest ADHD, a nie autyzm.”
#AutyzmFakt: U 35%-50% dzieci z ADHD występują również zaburzenia spektrum autyzmu. A aż 60%-80% dzieci z Zespołem Aspergera ma również ADHD.

6.

#AutyzmMit: Nauczyciele w szkole są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi z autyzmem.
#AutyzmFakt: Aż 71% nauczycieli przyznaje, że w szkołach brakuje wiedzy i umiejętności na temat metod pracy z uczniami ze spektrum autyzmu (Fundacja SYNAPSIS, 2012).

7.

#AutyzmMit: Wszyscy ludzie cierpiący na autyzm wymagają stałej opieki.
#AutyzmFakt: Część osób z autyzmem dobrze radzi sobie w życiu, ma pracę zakłada rodziny. Ale są też takie, które będą wymagały ciągłej opieki do końca życia.

8.

#AutyzmMit: Dzieci z autyzmem powinny się uczyć w szkołach specjalnych.
#AutyzmFakt: Każde dziecko z autyzmem jest inne i wymaga innej edukacji. Część dzieci chodzi do szkół masowych, część do integracyjnych, a część do specjalnych. Są także dzieci, które uczą się w klasach dla dzieci z autyzmem.

9.

#AutyzmMit: To co jest skuteczne u jednej osoby z autyzmem, jest skuteczne u innych.
#AutyzmFakt: Mimo, że wiele osób z autyzmem zmaga się z podobnymi problemami, to każda z nich odczuwa je w inny sposób i może wymagać innego wsparcia i odmiennie prowadzonej terapii.

10.

#AutyzmMit: Niemówiące osoby z autyzmem nie mogą się porozumiewać.
#AutyzmFakt: Niemówiące osoby z autyzmem mogą korzystać z alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się (AAC), takich jak np. piktogramy, PECS, Makaton.

11.

#AutyzmMit: Ponieważ na autyzm nie ma lekarstwa, to osobom z autyzmem właściwie nie można pomóc.
#AutyzmFakt: To prawda, że nie ma tabletki, która leczy autyzm. Ale tak, jak w przypadku osoby niewidomej pomocna może być biała laska, czy pies –przewodnik, tak w przypadku osoby z autyzmem najważniejszym „narzędziem terapeutycznym” jest drugi człowiek – jego życzliwość i zrozumienie.

12.

#AutyzmMit: Osoby z autyzmem celowo unikają kontaktu wzrokowego.
#AutyzmFakt: Dla niektórych osób z ASD kontakt wzrokowy jest bardzo trudny, a czasami fizycznie bolesny.

13.

#AutyzmMit: Nie ma potrzeby zajmowania się sprawami osób z autyzmem ponieważ ich sytuacja uległa zdecydowanej poprawie.
#AutyzmFakt: Osoby z autyzmem i ich rodziny wciąż doświadczają stygmatyzacji i mają trudności w dostępie do przysługujących im świadczeń. Ich prawa obywatelskie są wciąż nieprzestrzegane. Dlatego niezbędne jest rozpoczęcie systemowych zmian zmierzających do poprawy sytuacji tej grupy obywateli.

2 Comments

Add Yours →

Leave a Reply