Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

darmowe wzory pism

darmowe wzory pism KRUS

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – kliknij i pobierz: KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego  

darmowe wzory pism edukacja

Wniosek o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale masowym

……..                                                                               …

darmowe wzory pism inne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dane wnioskodawcy: Imię………………………………………………………………………………………………………. Nazwisko………………………………………………………………………………………………. Instytucja……………………………………………………………………………………………… (jeżeli w jej imieniu występuje wnioskodawca) Adres:           miejscowość  …………………………………………………………………….. ulica       .   ………………………………………………………………………… nr budynku/lokalu  ………………..       kod   …………………………….. adres e-mail:…………………………………………………………………….………   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do…

darmowe wzory pism ZUS

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 500 plus dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 500 plus dla osób niepełnosprawnych Kliknij i pobierz: Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

darmowe wzory pism wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

Pobierz formularz wniosku o wszczęcie egzekucji:   Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

darmowe wzory pism edukacja

Wniosek o spotkanie w sprawie IPET

Wniosek o spotkanie w sprawie IPET   Imię, nazwisko rodziców                                                                   Miejscowość, data Ulica, nr domu/ mieszkania Kod pocztowy miejsca zamieszkania     Szanowna Pani/ Szanowny Pan Wpisać imię, nazwisko Dyrektor Szkoły/ Przedszkola wpisać nazwę i adres placówki      …

edukacja wzory wniosków - wnioski

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

inne

Wniosek dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa ……………………………….. NR WNIOSKU (wypełnia UdSKiOR)           Wniosek o przyznanie uprawnień przysługujących wdowom (wdowcom) –pozostałym po kombatantach lub innych osobach uprawnionych na podstawie ustawy…

edukacja inne

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Skip to content
%d bloggers like this: