Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

edukacja

darmowe wzory pism edukacja

Wniosek o spotkanie w sprawie IPET

Wniosek o spotkanie w sprawie IPET   Imię, nazwisko rodziców                                                                   Miejscowość, data Ulica, nr domu/ mieszkania Kod pocztowy miejsca zamieszkania     Szanowna Pani/ Szanowny Pan Wpisać imię, nazwisko Dyrektor Szkoły/ Przedszkola wpisać nazwę i adres placówki      …

edukacja wzory wniosków - wnioski

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

edukacja inne

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

edukacja

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego

      ………………………………………… (imię i nazwisko) …………………………………..                                                    ……………………….. (tytuł i stopień naukowy)                                                                                                                                          (data złożenia oświadczenia) ………………………………….. (adres zamieszkania)   OŚWIADCZENIE1     Oświadczam, że od………….…………………..jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie* (data)   w………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba uczelni)  …

edukacja

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Miejscowość, dnia ……………………..     Imiona i nazwisko rodziców Adres: ………………………….. eMail: …………………………… tel.: ………………………………   Do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr …. Adres: …………………………. Tel. ………………………………     Jako rodzice zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły o zezwolenie…

edukacja

Wzór zobowiązania do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

miejscowość, dnia 30.05.2010 r. Imię i nazwisko adres kod miejscowość tel.:   DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR … IM. ……………………………………………. adres kod miejscowość        Zobowiązanie      Jako rodzice imię i nazwisko ur. data r. zobowiązujemy się do przystępowania w każdym…

edukacja

Kodeks Etyki Nauczycielskiej

Kodeks Etyki Nauczycielskiej   Preambuła   Kodeks Etyki Nauczycielskiej jest wezwaniem do wszystkich nauczycieli, aby w życiu                  i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem. Z powołaniem nauczyciela wiąże się nierozerwalnie rola wychowawcy. Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i…

Skip to content
%d bloggers like this: