Tanie zakupy przez internet

Portal z tym, czego potrzebujesz

inne

darmowe wzory pism inne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dane wnioskodawcy: Imię………………………………………………………………………………………………………. Nazwisko………………………………………………………………………………………………. Instytucja……………………………………………………………………………………………… (jeżeli w jej imieniu występuje wnioskodawca) Adres:           miejscowość  …………………………………………………………………….. ulica       .   ………………………………………………………………………… nr budynku/lokalu  ………………..       kod   …………………………….. adres e-mail:…………………………………………………………………….………   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do…

inne

Wniosek dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa ……………………………….. NR WNIOSKU (wypełnia UdSKiOR)           Wniosek o przyznanie uprawnień przysługujących wdowom (wdowcom) –pozostałym po kombatantach lub innych osobach uprawnionych na podstawie ustawy…

edukacja inne

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

inne

Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

ZARZĄDZENIE Nr … DYREKTORA ………………………………… z dnia ……………….   w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw w ……………………. oraz prowadzenia ich rejestru   Na podstawie § … Statutu……….. / Regulaminu organizacyjnego ………., zarządza się, co następuje:   1. 1.Zarządzenie określa tryb udzielania pełnomocnictw…

inne

500 plus nowy wniosek

500 plus nowy wniosek 500 plus nowy wniosek

inne

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

inne

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

inne

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

inne

Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich

………………………………………. miejscowość, data …………………………………………. pieczęć stowarzyszenia                                                                          REKOMENDACJA wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych   W wyniku weryfikacji wniosku i załączonych dowodów w sprawie przyznania uprawnień przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów…

inne

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Skip to content
%d bloggers like this: