Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

inne

inne

Wniosek dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa ……………………………….. NR WNIOSKU (wypełnia UdSKiOR)           Wniosek o przyznanie uprawnień przysługujących wdowom (wdowcom) –pozostałym po kombatantach lub innych osobach uprawnionych na podstawie ustawy…

edukacja inne

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

inne

Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

ZARZĄDZENIE Nr … DYREKTORA ………………………………… z dnia ……………….   w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw w ……………………. oraz prowadzenia ich rejestru   Na podstawie § … Statutu……….. / Regulaminu organizacyjnego ………., zarządza się, co następuje:   1. 1.Zarządzenie określa tryb udzielania pełnomocnictw…

inne

500 plus nowy wniosek

500 plus nowy wniosek 500 plus nowy wniosek

inne

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

inne

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

inne

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

inne

Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich

………………………………………. miejscowość, data …………………………………………. pieczęć stowarzyszenia                                                                          REKOMENDACJA wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych   W wyniku weryfikacji wniosku i załączonych dowodów w sprawie przyznania uprawnień przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów…

inne

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

inne

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

…………………………..                                                    data  …………..………………. imię i nazwisko   …………………………..   ………………………….. adres zamieszkania     tłumacz przysięgły języka ……………………   Nr TP ……………………   (prosimy wypełnić drukowanymi literami)                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wydział Tłumaczy Przysięgłych                                                                                 Departament Zawodów Prawniczych…

Skip to content
%d bloggers like this: