Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

darmowe wzory pism

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o wpis zastawu rejestrowego

Wniosek o wpis zastawu rejestrowego Wniosek o wpis zastawu rejestrowego

KRUS

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników KRUS UD-5

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników KRUS UD-5

KRUS

Wzór wniosku do KRUS o skierowanie na rehabilitację leczniczą

Wzór wniosku do KRUS o skierowanie na rehabilitację leczniczą Wzór wniosku do KRUS o skierowanie na rehabilitację leczniczą

KRUS

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

ZUS

Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP

Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP

zakupy i usługi

Reklamacja towarów

Miejscowość, data Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)     Imię, nazwisko Adres konsumenta     Reklamacja towaru   Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w…

ZUS

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS

ZUS

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

Skip to content
%d bloggers like this: