Tanie zakupy przez internet

Portal z tym, czego potrzebujesz

ubezpieczenia

KRUS ubezpieczenia wzory wniosków - wnioski

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

ubezpieczenia

Wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego z wnioskiem o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

                                                                               …

ubezpieczenia

Wzór wniosku o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

………………………………….. (miejscowość, data) ……………………………..….. (imię i nazwisko) …………………………………. …………………………………. (adres do korespondencji) …………………………………. (numer telefonu)   Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87 02 – 001 Warszawa   Wniosek   W piśmie należy określić czy zwracamy się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem…

ubezpieczenia

Wniosek do Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego o dochodzenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składek nieprzekazanych na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym

                                                                                               Miejscowość, dnia     ………………………………….. imię i nazwisko   ………………………………….. adres zamieszkania   ………………………………….. numer PESEL   ………………………………….. numer rachunku OFE                                                                                      …………………………………..                                                                                nazwa Powszechnego Towarzystwa                                                                                Emerytalnego       Wniosek    …

ubezpieczenia

Skarga na opóźnianie dokonania transferu środków do nowego otwartego funduszu emerytalnego

                                                                                               Miejscowość, dnia   ………………………………….. imię i nazwisko   ………………………………….. adres zamieszkania   ………………………………….. PESEL                                                                                    Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa             Skarga na otwarty fundusz emerytalny    …

ubezpieczenia

Oświadczenie o wyborze otwartego funduszu emerytalnego

Oświadczenie o wyborze otwartego funduszu emerytalnego Oświadczenie o wyborze otwartego funduszu emerytalnego

ubezpieczenia

Wzór apelacji (OC komunikacyjne, szkoda na osobie) – zbyt niskie zadośćuczynienie, błędnie oznaczone odsetki, błędnie rozdzielone koszty procesu

Chełm, dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy Tomasz Zana 39a 20-601 Lublin za pośrednictwem: Sądu Rejonowego w Chełmie I Wydział Cywilny Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm Powód: Jerzy Nowak (adres…

ubezpieczenia

Apelacja powoda – odszkodowanie z AC (autocasco), pozostawienie karty pojazdu w skradzionym samochodzie (naruszenie prawa materialnego)

Warszawa, 15 lipca 2009 r.   Sąd Okręgowy w ………………………                                                                                    Wydział Cywilny Odwoławczy                                                                                    za pośrednictwem Sądu Rejonowego w …………………….                                                                         Powód: …………………..…………. zam. …………………………….. ………………………………..   Pozwany: Zakład Ubezpieczeń ……………………………………     ……………………………………        ……………………………………   Wartość przedmiotu zaskarżenia:…

ubezpieczenia

Sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionej składki

Sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionej składki Sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionej składki

ubezpieczenia

Sprzeciw od nakazu zapłaty składki – brak odpowiedzialności w związku ze zbyciem pojazdu

Sprzeciw od nakazu zapłaty składki – brak odpowiedzialności w związku ze zbyciem pojazdu Sprzeciw od nakazu zapłaty składki – brak odpowiedzialności w związku ze zbyciem pojazdu

Skip to content
%d bloggers like this: