Tanie zakupy przez internet

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów – działalność gospodarcza, firma

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego ze skargą – wnioskiem o podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezpieczonych

……………………………………………………                                                                              …

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY       ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….     Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr ………………………. , które niżej podpisany ……………………, zamieszkały w ………………………………………… sprzedał kupującemu ……………………..,…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Propozycja zawarcia umowy najmu

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NAJMU       ……………………, dnia ……………… Adresat:………………………………..   Szanowni Państwo,   proponujemy zawrzeć umowę najmu, która zawierałaby następujące postanowienia:   W dniu ………………., w …………………………, pomiędzy ………………………….. zwanym dalej Wynajmującym, a  ………………………. zwanym dalej Najemcą została…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży – rekojmia

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY – RĘKOJMIA       …………………….., dnia ………………… Adresat:…………………………………..     Szanowni Państwo!   W załączeniu przesyłamy projekt umowy kupna-sprzedaży opracowany zgodnie z naszymi ustaleniami z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Żądanie potwierdzenia dostawy

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA DOSTAWY               …………………., dnia………… Adresat:…………………………               Niniejszym prosimy o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem z dnia …………………………… do umowy numer …………… z dnia…………………… oraz zobowiązanie…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr ……………….. z dnia ………………………………. Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty w kwocie…………………… (potwierdzenie przelewu w…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

        ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEUREGULOWANEJ POPRZEDNIEJ PŁATNOŚCI             ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo!   W odpowiedzi na zamówienie nr …………………… z dnia ………………………, informujemy, że firmom, które…

Skip to content
%d bloggers like this: