Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów – działalność gospodarcza, firma

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

UMOWA FORFAITINGU WZÓR

UMOWA FORFAITINGU Zawarta dnia … w … pomiędzy … siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a …………………………………………………………………………….. z siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Instytucją § 1 1.    Przedsiębiorca…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW imię i nazwisko / nazwa … adres zam. / siedziba … PESEL/REGON: … NIP: … zwanym dalej Wykonawcą a imię i nazwisko / nazwa … adres zam. / siedziba … PESEL/REGON: … NIP: … zwanym/ą…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ WZÓR

 UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ    … (miejscowość), dnia … Adresat:…   Niżej podpisany, jako mający prawo głosu członek rady nadzorczej firmy …, upoważniam … (imię i nazwisko) jako

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY WZÓR

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY                                                   … (miejscowość), dnia …                                                  Adresat: … Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie oferty pracy w naszej firmie. Z przykrością musimy Pana/Panią poinformować, że

wzory pism - urząd skarbowy wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    Zgłaszający likwidację: ……………………………………………………………………………..             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )  

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UMOWA MENEDŻERSKA WZÓR

Umowa menedżerska Zawarta dnia … w … pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki …. z siedzibą w …. przy ul. … , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla … w … pod nr Rej … , zwaną dalej Spółką, którą reprezentuje: …. (dane…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ODWOŁANIE PROKURY WZÓR

ODWOŁANIE PROKURY   My niżej podpisani wspólnicy spółki / Zarząd spółki   …  z siedzibą w … 

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROKURA ŁĄCZNA WZÓR

PROKURA ŁĄCZNA  Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki  dnia … ustanawiają dla spółki  …  z siedzibą w …  wpisanej do

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROKURA WZÓR

PROKURA Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki dnia … ustanawiają dla spółki … z siedzibą w …

Skip to content
%d bloggers like this: