Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów – działalność gospodarcza, firma

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zamówienie towaru

  ZAMÓWIENIE TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI I TRANSPORTU   ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….   Szanowni Państwo!   Niniejszym zamawiam następujące towary:   …………………. szt……………, cena………………, razem……………… …………………. szt……………, cena………………, razem……………… …………………. szt……………, cena………………, razem……………… …………………. szt……………, cena………………, razem………………   Proszę o…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

    PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA SPISU WYROBÓW           …………………., dnia………… Adresat:…… ………………..       Szanowni Państwo! Niniejszym przypominamy, że wszystkie przesyłki przeznaczone dla ………………………….(nazwa firmy odbiorcy) winny być zaopatrzone w spis dostarczanych wyrobów, ich…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

    PROŚBA O DOSTARCZENIE INSTRUKCJI PRZEWOZOWYCH ……………………, dnia………. Adresat:…………………………           Niniejszym informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy instrukcji przewozowych dotyczących transportu towaru na podstawie umowy nr………………………….., z dnia…………………………………. Prosimy o dostarczenie ich do dnia …………………….., co…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Propozycja zamiany towaru

        PROPOZYCJA ZAMIANY TOWARU             ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo!   Na podstawie umowy z dnia …………………… zobowiazaliśmy się dostarczyć Państwu  ……………………………. (nazwa i ilość towaru). Niestety natychmiastowa…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

    PISMO DOTYCZĄCE WYBRAKOWANEGO TOWARU           ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Niniejszym informujemy, że dnia ……………………………………….. otrzymaliśmy specyfikację faktury towaru zakupionego na podstawie umowy z dnia …………………………….. W otrzymanym towarze znaleźliśmy następujące braki:…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

       PISMO DO PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCE ZWROTU TOWARU            ……………….., dnia…………..   Adresat: ……………………….          Na podstawie dokumentów przewozowych z dnia …………………………. (kopia w załączeniu),  prosimy o zwrot na nasz adres towaru…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

        PISEMNE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA TOWARU       ………………, dnia……………. Adresat:…………………………         Niniejszym pisemnie potwierdzam złożone dnia………………………………………… ustne zamówienie. Załączam specyfikację i warunki dostawy. Jeśli w ciągu 10 dni od wysłania niniejszego zamówienia nie…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Odmowa naprawy gwarancyjnej

        ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowny Panie!   Informujemy, że przesłany przez Pana ………………………… (nazwa urządzenia) do naprawy gwarancyjnej nie spełnia wymogów napraw gwarancyjnych z następujących powodów:   – została…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

  NIEPRZYJĘCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZĄCEJ ZWROTU TOWARU           …………………., dnia………… Adresat:……………………….   Szanowny Panie!     Nawiazujac do pisma dotyczącego zwrotu naszego towaru, zakupionego dnia………………………., na podstawie zamówienia nr ……………………….. informujemy, że treść dotyczy artykułu, który…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

    INFORMACJA O ZAGUBIENIU TOWARU PODCZAS TRANSPORTU         ………………………, dnia …………….. Adresat:…………………………………. Szanowni Państwo!   Niniejszym informujemy, że przekazany nam do naprawy ………… został naprawiony i odesłany dnia …………. za pośrednictwem firmy przewozowej ………………………. Ponieważ dotychczas…

Skip to content
%d bloggers like this: