Tanie zakupy przez internet

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism – prawo pracy, praca

wzory pism - prawo pracy, praca

Protokół zdawczo-odbiorczy

    PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY     do Umowy (rodzaj umowy):……………………………………………………………….……   nr ………………………….. z dnia ………………………………………….     sporządzony w dniu………………………………………….. w … w sprawie odbioru   Zamawiający: ……………………………………………………………………………..…….   Wykonawca: …………………………………………………………………………………….   Przedmiot umowy: (1) ……………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca przekazał wykonane…

praca wzory pism - prawo pracy, praca

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochocowy od osób fizycznych

……………………………………               (miejscowość) , dn. ………………………           Nazwisko i imię ……………………………………              stanowisko ……………………………………     jednostka organizacyjna         O ś w i a d c z e n i e    …

wzory pism - prawo pracy, praca

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Sąd Rejonowy …………………. Sąd Pracy  w ………………………. Powód: ……………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. Pozwany: …………………………………….                ……………………………………..                ……………………………………..         Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę       Powód wnosi o   1….

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Rejonowy …………………………………… Sąd Pracy w ……………………………………… Powód: ……………………………………… …………………………………….. ……………………………………… Pozwany: ……………………………………. ……………………………………… ………………………………………   Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę     W imieniu własnym wnoszę o: 1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Sąd Rejonowy ………………………. Wydział Gospodarczy ………………. Powód: …………………………………………..                …………………………………………. Pozwany: ………………………………………..                …………………………………………. Wartość przedmiotu sporu: ……………..zł         Pozew o wydanie nakazu zapłaty       W imieniu własnym wnoszę o:   1. Nakazanie by pozwany …

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Sąd Rejonowy ………………………………. Sąd Pracy  w ………………………………………. Powód: …………………………………………………………               …………………………………………………………               ………………………………………………………… Pozwany: ……………………………………………………..                 ……………………………………………………….                 ……………………………………………………….       Pozew o ustalenie stosunku pracy – umowy o pracę       Powód wnosi o:   Orzeczenie w…

wzory pism - prawo pracy, praca

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ………………………………. Sąd Pracy w ……………………………………….. Powód: …………………………………………………………               …………………………………………………………               ………………………………………………………… Pozwany: ……………………………………………………..                ………………………………………………………..                ……………………………………………………….. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy   Wobec odmowy  sprostowania świadectwa pracy z dnia ……………………… przez pozwanego pracodawcę powód wnosi o:  …

wzory pism - prawo pracy, praca

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy …………………. Sąd Pracy  w ………………………. Powód: ………………………………………                               ………………………………………                               ……………………………………… Pozwany: ……………………………………                                ………………………………………                               ……………………………………….     Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek  nie wydania w terminie świadectwa pracy   W imieniu własnym…

wzory pism - prawo pracy, praca

Pozew o przywrócenie do pracy

Sąd Rejonowy ………………………………. Sąd Pracy w ……………………………………….. Powód: …………………………………………………………                ………………………………………………………..                ……………………………………………………….. Pozwany: ……………………………………………………..                ………………………………………………………..                ………………………………………………………..     o przywrócenie do pracy i zapłatę …….. zł.     Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z…

Skip to content
%d bloggers like this: