Tanie zakupy przez internet

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism – urząd skarbowy

wzory pism - urząd skarbowy

Oświadczenie podatkowe

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………… Imię  1 …………………………………………… 2 ……………………………………………….……… Imię ojca ………………………………………, matki …………………………………………….……… Miejsce urodzenia ………………………………, data …………………………………………….……… PESEL ………………………………………….., NIP …………………………………………….……… Miejsce zamieszkania*) Gmina / Dzielnica …………………………………………………………………………………………… Ulica ………………………………………………… Nr domu ………Nr mieszkania …………………… Miejscowość …………………………………… Kod pocztowy …………………………………………. Poczta…

wzory pism - urząd skarbowy

Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności

…, … r.     Izba Skarbowa w …   za pośrednictwem Urzędu Skarbowego … w …   Skarżący: …     sygn. …   Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego w …. z … r. z wnioskiem o wstrzymanie wykonania…

wzory pism - urząd skarbowy

Zastrzeżenia do projektu decyzji

…, … r.       Urząd Skarbowy w …     Strona: … ul. … ….       sygn. …     Zastrzeżenia do projektu decyzji wymiarowej     Zgłaszam zastrzeżenia do przedstawionego mi w dniu wczorajszym, tj….

wzory pism - urząd skarbowy

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

…, … r.   Urząd Skarbowy … w …     Zobowiązanego: …     ul. …                                  …       Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym       Składam, na zasadzie art. 33 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w…

wzory pism - urząd skarbowy wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Żądanie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych

………………………, dnia ………………………..   ………………………………   ……………………………….   ……………………………… (imię i nazwisko, firma)   Urząd Skarbowy …………………………. …………………………..                 Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych           Zwracam…

inne wzory pism - urząd skarbowy wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wniosek o zaświadczenie o stanie zobowiązań zbywcy przedsiębiorstwa

………………………, dnia ………………………..       Wnioskodawca ……………………………………. ……………………………………. Urząd Skarbowy w ………………………………………..     Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy   Zwracam się z prośbą o wydanie przez Urząd zaświadczenia o zobowiązaniach…

wzory pism - urząd skarbowy

Wniosek o wznowienie postępowania ostatecznego

………………………, dnia ………………………..   Wnioskodawca:   ……………………………. …………………………….     Urząd Skarbowy w ……………………………………….   Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej     Zwracam się z prośbą o: 1. wznowienie postępowania w celu…

wzory pism - urząd skarbowy

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

………………………, dnia ……………………….. Wnioskodawca: ………………………………….. …………………………….. Urząd Skarbowy w ………………………………………………………       Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji     Zwracam się z prośbą o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego nr ……………………………………. z dnia …………………………………….. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania…

wzory pism - urząd skarbowy

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

………………………, dnia ………………………..     Wnioskodawca:   ………………………………….. ……………………………..   Urząd Skarbowy w ………………………………………..     Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę     Wnoszę o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu…

wzory pism - urząd skarbowy

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

… (miejscowość), … (data) … (imię i nazwisko) … (adres) Urząd Skarbowy … (adres)  Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Zawiadamiam, że w dniu … r. zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej…

Skip to content
%d bloggers like this: