Tanie zakupy przez internet

Portal z tym, czego potrzebujesz

zakupy i usługi

zakupy i usługi

Reklamacja towarów

Miejscowość, data Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)     Imię, nazwisko Adres konsumenta     Reklamacja towaru   Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w…

zakupy i usługi

Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umowy

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY TOWARU Z POWODU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY         ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….     Szanowni Państwo!   W związku z dopuszczeniem się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną, na podstawie kontraktu nr …………………………….. z dnia…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Żądanie potwierdzenia dostawy

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA DOSTAWY               …………………., dnia………… Adresat:…………………………               Niniejszym prosimy o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem z dnia …………………………… do umowy numer …………… z dnia…………………… oraz zobowiązanie…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr ……………….. z dnia ………………………………. Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty w kwocie…………………… (potwierdzenie przelewu w…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

        ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEUREGULOWANEJ POPRZEDNIEJ PŁATNOŚCI             ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo!   W odpowiedzi na zamówienie nr …………………… z dnia ………………………, informujemy, że firmom, które…

zakupy i usługi

Zwrot towaru przekazanego na próbę

        ZWROT  TOWARU PRZEKAZANEGO NA PRÓBĘ             ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Szanowni Państwo!   Bardzo dziekuję za udzielenie mi możliwości wypróbowania waszego wyrobu ……………………. (nazwa wyrobu) Wyrób jest…

zakupy i usługi

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

        UZNANIE REKLAMACJI I ZAMIANA TOWARU               ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo!   Nawiązując do pisma z dnia ……………………. zawierające opis stanu, w jakim otrzymaliście Państwo zamówiony…

zakupy i usługi

Reklamacja

    REKLAMACJA           ……………………….., dnia……. Adresat:… ………………………..       Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako:………………. Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu….

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Odmowa naprawy gwarancyjnej

        ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowny Panie!   Informujemy, że przesłany przez Pana ………………………… (nazwa urządzenia) do naprawy gwarancyjnej nie spełnia wymogów napraw gwarancyjnych z następujących powodów:   – została…

zakupy i usługi

Reklamacja dzieła – usunięcie wad

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta   Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres     Reklamacja   Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość…

Skip to content
%d bloggers like this: