Cele są osiągane przez…

Cele są osiągane przez dyskomfort i ciężką pracę. Nie osiąga się ich, ukrywając się w przytulnym miejscu.

Colleen Hoover

 

KOMENTARZE

Leave a Reply