Decyzja przydziału działki w ROD

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

DECYZJA

PRZYDZIAŁU DZIAŁKI

z dnia …

Zarząd ROD im …

w …

(Okręgowego Zarządu PZD

w …

Uchwałą Nr z dnia … przyjął w poczet członków

Polskiego Związku Działkowców:

1 …zam. …

oraz współmałżonka

2 … zam …

i przydzielił w użytkowanie działkę nr… o powierzchni … m2

Niniejsza Decyzja uprawnia jej adresata/tów do użytkowania przydzielonej

działki.

 

Prezes Zarządu ROD

 

 

Pieczątka ROD (Okręgowego Zarządu PZD)

/podpis/

 

Otrzymuj:

1. Oryginał: adresat

2. Kopia z pokwitowaniem odbioru oryginału: Rejestr użytkowników działek

dnia r.

/miejscowość/

Leave a Reply