Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW WZÓR

                                DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW

  

…………………, dnia …………….

Szanowni Państwo!

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do sumienności prowadzonej ewidencji dotyczącej kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi. Dokładnie prowadzona przez Państwa ewidencja pozwoli na zwrot wszystkich poniesionych kosztów. W tym celu należy

załączyć rachunki za paliwo, parkingi i ewentualne naprawy. Oprócz tego, wymagamy dostarczenia informacji o ilości przejechanych kilometrów, stanów licznika przed i po podróży oraz dane dotyczące czasu jej trwania. Wszystkie wyżej wymienione informacje trzeba załączyć do tygodniowego sprawozdania, które należy składać w sekretariacie.  Dziękujemy za wywiązywanie się z powyższych zaleceń.   …………………………………… (podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Wzór wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością Wniosek o...

Zamknij