DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

                                DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW

  

…………………, dnia …………….

Szanowni Państwo!

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do sumienności prowadzonej ewidencji dotyczącej kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi. Dokładnie prowadzona przez Państwa ewidencja pozwoli na zwrot wszystkich poniesionych kosztów. W tym celu należy

załączyć rachunki za paliwo, parkingi i ewentualne naprawy. Oprócz tego, wymagamy dostarczenia informacji o ilości przejechanych kilometrów, stanów licznika przed i po podróży oraz dane dotyczące czasu jej trwania. Wszystkie wyżej wymienione informacje trzeba załączyć do tygodniowego sprawozdania, które należy składać w sekretariacie.  Dziękujemy za wywiązywanie się z powyższych zaleceń.   …………………………………… (podpis)  

Leave a Reply