DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

(piećzęć fitmy)

DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

NR

OT

 

DATA

 
NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
 
SYMBOL WG KRŚTCHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – UŻYTKOWA
NUMER INWENTARZOWY
ROK PRODUKCJICZAS WCZEŚNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA
  
NR DOWODU NABYCIAŹRÓDŁO NABYCIA
  
DATA NABYCIA 
  
DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIAMIEJSCE UŻYWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO
  

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO

SPOSÓB WYCENY I JEJ SKŁADNIKI

 

 

GR 
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ŚRODEK TRWAŁY DO UŻYWANIA
ADNOTACJE KSIĘGOWE

 

Leave a Reply