Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA

(piećzęć fitmy)

DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

NR

OT

 

DATA

 
NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
 
SYMBOL WG KRŚT CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – UŻYTKOWA
NUMER INWENTARZOWY
ROK PRODUKCJI CZAS WCZEŚNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA
   
NR DOWODU NABYCIA ŹRÓDŁO NABYCIA
   
DATA NABYCIA  
   
DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA MIEJSCE UŻYWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO
   

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO

SPOSÓB WYCENY I JEJ SKŁADNIKI

 

 

GR  
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ŚRODEK TRWAŁY DO UŻYWANIA
ADNOTACJE KSIĘGOWE

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

     ......................., dnia ....................... Adresat:........................................     Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr

Zamknij