DS załącznik do pism procesowych, uzupełniający o dane następnych stron

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

DS

załącznik do pism procesowych, uzupełniający o dane następnych stron

Formularz przeznaczony jest jako załącznik do pism procesowych, wnoszonych obowiązkowo na urzędowym formularzu

I.  Strona procesowa

1.1.Oznaczenie roli procesowej

 

 

1.1.1.Powód

 

1.1.2.Pozwany

1. 2. Nazwa / Nazwisko, Imię (Imiona)

 

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

1.3. Kraj

 

1.4. Kod pocztowy

1.5. Miejscowość

 

 

 

 

 

 

1.6.  Ulica

 

1.7. Nr domu

1.8. Nr lokalu

 

Adres dla doręczeń lub dane i adres pełnomocnika,  w razie ustanowienia

1.9. Nazwisko i imię pełnomocnika

A

1.10. Kod pocztowy

1.11. Miejscowość

 

 

 

 

 

 

1.12. Ulica

 

1.13. Nr domu

1.14. Nr lokalu

II. Strona procesowa

1.1.Oznaczenie roli procesowej

 

 

1.1.1. Powód

 

1.1.2.Pozwany

1.    2. Nazwa / Nazwisko, Imię (Imiona)

 

 

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

1.3. Kraj

A

1.4. Kod pocztowy

1.5. Miejscowość

 

 

 

 

 

 

1.6.  Ulica

 

1.7. Nr domu

1.8. Nr lokalu

 

Adres dla doręczeń lub dane i adres pełnomocnika,  w razie ustanowienia

1.9. Nazwisko i imię pełnomocnika

A

1.10. Kod pocztowy

1.11. Miejscowość

 

 

 

 

 

 

1.12. Ulica

 

1.13. Nr domu

1.14. Nr lokalu

                  

                                                                                                                                              Formularz DS str.1

III. Strona procesowa

1.1. Oznaczenie roli procesowej

 

 

1.1.1.Powód

 

1.1.2.Pozwany

1.    2. Nazwa / Nazwisko, Imię (Imiona)

 

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

1.3. Kraj

A

1.4. Kod pocztowy

1.5. Miejscowość

 

 

 

 

 

 

1.6.  Ulica

 

1.7. Nr domu

1.8. Nr lokalu

 

Adres dla doręczeń lub dane i adres pełnomocnika,  w razie ustanowienia

1.9. Nazwisko i imię pełnomocnika

A

1.10. Kod pocztowy

1.11. Miejscowość

 

 

 

 

 

 

1.12. Ulica

 

1.13. Nr domu

1.14. Nr lokalu

POUCZENIE

 

I. Formularz przeznaczony jest do uzupełniania pism procesowych sporządzanych na formularzu pozwu oznaczonych symbolem PU i PM, na formularzu odpowiedzi na pozew oznaczonym symbolem OU, na formularzu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oznaczonym symbolem SpN, na formularzu sprzeciwu od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym oznaczonym symbolem SpWU, oraz na formularzu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oznaczonym symbolem ZaN, jeżeli w roli powodów lub pozwanych występuje więcej niż jedna osoba.

II. Formularz składa się z trzech części. Każda część służy do wpisania danych jednej strony procesowej, występującej w postępowaniu, bez względu na to w jakiej roli występuje.

III. Formularz jest stosowany w przypadkach, gdy zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzach wymienionych w ust. I pouczenia należy uzupełnić pismo procesowe o dane stron, których dane nie zostały zamieszczone w piśmie procesowym, a których udział został w piśmie procesowym zaznaczony.

IV.  Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.

V. Przy wypełnianiu formularza należy dane wpisywać w nie zaciemnionych polach poszczególnych rubryk.

VI. . Wypełniając rubrykę 1.1.  należy zaznaczyć rolę procesową strony wnoszącej pismo, skreślając niewłaściwe oznaczenie w rubryce 1.1.1 albo 1.1.2.,pozostawiając nie skreśloną treść odpowiadającą roli procesowej strony składającej  pismo z załącznikiem na formularzu DS.

VII. Rubryki dotyczące danych pełnomocnika, przedstawiciela oraz adresu do doręczeń wypełnia się w razie potrzeby.

VIII. Pola rubryk nie wymagających wypełnienia przekreśla się.

IX. Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza liczbę stron wymienionych w piśmie procesowym i  załączniku na formularzu, należy użyć dalszych załączników.

 

                 

                                                                                                                                                  Formularz DS str.2

Leave a Reply