Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego M4

V_7.2

MSiG-M4

Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego
„Monitor Sądowy i Gospodarczy”

l Istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej http://www.pdi.cors.gov.pl

l Opłatę należy uiścić z góry na konto Ministerstwa Sprawiedliwości

l Prenumeratę jednorazowo można zamówić najdłużej do końca roku kalendarzowego

l Cenę prenumeraty można obliczyć poprzez kalkulator dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

 

CZĘŚĆ A

 

Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego
(proszę podać datę –  od jakiego do jakiego dnia)

 

÷

 

 

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

  

 

 

Płyta CD

  

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS*

 

 

  

 

 

CZĘŚĆ B

 

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:
 

 

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 
NR KRS 

          

 

NIP 

             

 

NR REGON 

         

 

CZĘŚĆ C

 

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA FAKTURY  

 

 

ODBIORCY FAKTURY (dane zostaną pobrane z części B)

 

INNY (wypełnić część C)

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ D

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA MONITORA  

 

 

ODBIORCY FAKTURY (dane zostaną pobrane z części B)

 

INNY (wypełnić część D)

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

CZĘŚĆ E

Kontakt:

Imię i nazwisko

 

 
 

Telefon i adres poczty elektronicznej

 

 
 

Nr konta bankowego płatnika

w celu ewentualnych

rozliczeń finansowych

 

 

                          

 

 

 

 

Nazwa i numer konta bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
OC z holowaniem bez limitów

OC z holowaniem bez limitów

Zamknij